NAJADEN´s VEDTÆGTER

§ 1 Navn: Najaden S/Y (Selvejende Yacht)

§ 2 Hjemsted:
Najaden S/Y´s hjemsted er Aabenraa Sejl Club
v/ Børge Stigaard Kystvej 55, 6200 Aabenraa,
Telefon 74 62 56 50, mobil 25 38 89 13
Kontakt: Børge Stigaard, 74 62 56 50 / 25 38 89 13, mail: stigaard@webspeed.dk

§ 3 Formål: At renovere den gamle skærgårdskrydser "Najaden" tilbage til dens oprindelige udseende.
Når båden er færdig, skal den fremme unge menneskers indsigt i sikker og oplevelsesrig sejlads.

§ 4 Egenkapital: Bådens værdier. Der må ikke stiftes gæld.

§ 5 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 6 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.
Bestyrelsen er stiftere, der i fællesskab udnævner øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal have et ulige antal medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Hvert medlem har 1 stemme.

§ 7 Najaden´s regnskab følger kalenderåret.
Første regnskabsår udgør perioden fra 1. januar. til 31. december 2004.
Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor og er offentligt tilgængeligt.

§ 8 Der må ikke ske udlodning/udbetaling til bestyrelsen.

§ 9 Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal - også for så vidt angår ændring af vedtægter og opløsning.
I tilfælde af at klubben opl?ses skal en eventuel formuetilfalde Aabenraa Sejl Clubs Juniorafdeling.

§ 10 Stifterne.: Bjarne Jensen, Ole Rasmussen, Paul Rygaard og Børge Stigaard