HAABET AF SVENDBORG
Galeasen Haabet af Svendborg har gennem hele Najaden projektets forløb,
dannet grundlag for sponsorturene, med stor succes.