NAJADENS HISTORIE 1919 - 2003
KONSTRUKTØREN
Najaden er tegnet i 1919-1920 af sejlsportens dengang ukronede konge bådkonstruktør Chr. Enevold Hansen.
De originale tegninger ligger opbevaret hos Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør. Illustrationen i toppen er en kopi af heraf. Chr. Enevold Hansen var mangeårig formand for Jysk Sejlunion, i to perioder formand for Århus Sejlclub og i mange år en markant skikkelse på den årlige sejlerdag. Konstruktøren, som han ofte blev kaldt, var en meget aktiv sejler og hjembragte mellem 300 og 400 førstepræmier.
BÅDBYGGEREN
Båden blev bygget i 1920 af bådebygmester Petersen i Århus til hr. malermester Rygaard, Århus, og blev døbt Dia.
Dia blev i 1923 solgt til kommandørkaptajn Malte Bruhn Sønderborg, omdøbt til Najaden, og senere overtaget af købmand Wohlhard, Horsens, som vandt en del præmier med den. Senere tilhørte Najaden nogle københavnere, som forliste med den ved Nordals. Her blev den bjerget af bådebygger Hans Michaelsen, Sønderborg, hvorefter den i halvtredserne kom til Aabenraa, hvor den har været siden. Her blev Najaden købt af Vilhelm Nielsen, som sejlede den gennem ca. 20 år. Han riggede den om til ketchrigget og forsynede den med en eencylindret Marstal motor.
Heinrich Davids erhvervede efterfølgende Najaden, som han sejlede et par år. Motoren er senere udskiftet to gange, senest med en nyrenoveret 2 cylindet Marstal af ejeren gennem de seneste 20 år, Calmar Nielsen.
Calmar Nielsen rejste til Grønland i 1999 og Najaden har siden ligget i sit skur på Aabenraa Sejl Club´s anlæg på Østre Havnevej.
I 2003 solgte Calmar Nielsen båden til den
Selvejende Yacht Najaden, Najaden S/Y