Stacks Image 225
NAJADEN´s FREMTID

Calmar Nielsen erkendte, at han nok ikke mere ville få fornøjelse af at sejle med det gode skib Najaden
og kontaktede daværende havnemester i Aabenraa Sejl Club, Børge Stigaard.
Ideen til projektet blev født og serveret for Calmar,
som blev så begejstret for initiativet, at han straks tilbød båden til projektet for 1 kr.

IDEEN MED NAJADEN BESTÅR AF TO DELE:

OPBYGNING
Najaden gennemrestaureres og genopbygges, primært med ulønnet arbejdskraft leveret af pensionerede
håndværkere-seniorsejlere og med materialer, grej og kontanter fremskaffet via sponsorater og fonde.
Opbygningen sker i et 100 % sponsoreret arbejdstelt på pladsen ved Aabenraa Sejl Club,
med faglig bistand leveret af det kendte Walsted´s Baadeværft A/S Thurø som 100 % sponsorat.

DRIFT
Når opbygningen er afsluttet dannes en driftsstruktur med en styregruppe udpeget af Aabenraa Sejl Club,
Najadens sponsorklub, Najaden´s Støtteklub den Selvejende Yachts bestyrelse. Styregruppen får ansvar
for administration og økonomi, som en selvstændig enhed uafhængig af Aabenraa Sejl Club´s økonomi.
Najaden´s daglige drift varetages af en driftsgruppe sammensat Aabenraa Sejl Club´s "pensionerede" sejlere.
Driftsgruppen skal sørge for Najaden´s vedligehold og benyttelse som skoleskib for Aabenraa Sejl Club,
som base for sejladser med Aabenraa Sejl Club´s "pensionerede" sejlere, sejlads med deltagerne fra opbygningsfasen,
og sejlads med medlemmer af sponsor- og støtteklubberne m.m. Hvad nu hvis ?

FORMÅL
Formålet med foreningen Najaden er, at sætte najaden i stand og bringe det tilbage til tidligere tiders storhed og skønhed.
Når Najaden er tilbage på vandet skal det bl.a. sejle med børn og unge fra Aabenraa sejlklubs ungdomsafdeling,
hvor Najaden kan benyttes til træningsskib og turbåd for Sejlklubbens børn og unge.
Desuden kan Najaden benyttes til repræsentative opgaver.

-----------------

Hvis Najaden´s restaurering ikke kan gennemføres eller hvis Najaden ikke kan drives på betryggende
og sikker måde indenfor de vedtagne rammer, afvikles projektet.
Najaden med tilhørende dele sælges, og de økonomiske midler overdrages ubeskåret til Aabenraa Sejl Club´s Juniorafdeling.