NAJADEN ER PÅ RET KURS
Velkommen til det gode skib NAJADEN,
en skærgårdskrydser bygget i 1920 i Århus, der netop nu gennemgår en
omfattende renovering, med en stab af frivillige på Aabenraa Sejl Clubs´s havneareal i Aabenraa.

NYE SPONSORER
Velkommen og tak til:
“Fyn rundt - Aabenraa”, Aabenraa der har bidraget med kr. 33.000
Chr. Panbo A/S, Aabenraa der har bidraget med kr. 4.000
Jebsen Fonden, der har bidraget med et kontantbeløb på kr. 20.000
Aabenraa Kommune har efter stormen forsynet os med frisk asketræ til svøb
Gl. Haderslev Saværk sørger for opsavning og høvling af asketræet til svøb

Også en stor tak til vore trofaste sponsorer og hjælpere
Bygma har igen stillet kr. 5.000 til rådighed til materialekøb

NAJADEN – ASC
Der er skabt formelt samarbejde om en række aktiviteter og events,
bl.a. Kongelig Classic arrangementet og links til fra og til de respektive hjemmesider
Kontaktpersoner er for:
ASC, bestyrelsesformand Mogens Kirkelund
Najaden, Svend Petersen

Gå direkte til ASC her : aabenraa-sejlclub.dk

Nye hænder har afløst de som var med fra starten.
Nærmere info følger snarest.